Építkezés / felújítás
Építkezés / felújítás  »  CSOK  »  CSOK visszafizetés, avagy amiről senki nem beszél

CSOK visszafizetés, avagy amiről senki nem beszél

Szép Házak
A CSOK-ot, mint vissza nem térítendő támogatást emlegetik a legtöbben, ám természetesen mint minden nagyobb pénzösszegnél, itt is vannak olyan kivételes élethelyzetek, amikor megszűnik a támogatottság és vissza kell fizetni a kapott összeget.
A családi otthonteremtési kedvezmény rengeteg feltételhez köti a támogatást. A jövőre vonatkozó kritériumok nagyon szigorúak, így a folyósítás alatt vagy akár az azt követő években is előállhat olyan helyzet az életünkben, ami megszünteti a támogatottságot és viszonylag rövid időn belül vissza kell fizetnünk a támogatás összegét.

Mikor kell visszafizetni az állami támogatást?

A CSOK-ot úgy is fel lehet venni, hogy bizonyos időre előre vállalunk gyermeket / gyermekeket. Amennyiben a vállalásra előírt határidő lejár, esetleg annak lejárta előtt a házasságot felbontják vagy érvénytelenítik és a vállaltnál kevesebb, vagy egyetlen gyermek sem született, illetve ennek igazolása nem történt meg, vissza kell fizetni a támogatást. Ha a vállalás csak részben teljesült, akkor csak az arányos összeget kell visszafizetni.


Akkor is vissza kell fizetni a támogatást, ha a kiskorú gyermek tartósan kikerül a háztartásból, vagy az igénylő elköltözik. Kivételt képez, ha a gyermek tanulmányokat folytat más településen, a jogosultat vagy gyermekét egészségügyi intézményben kezelik, a jogosult közeli hozzátartozója ápolja, legfeljebb 5 évig más településen vállal munkát, vagy enyhébb bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztését tölti.

Különköltözés vagy válás esetén, ha az ingatlant értékesítik, a lakásból kiköltöző fél vagy felek kötelesek a támogatást visszafizetni. Kivétel, ha az a volt házasfél, akinek az összes gyemeket odaítélték, megszerzi a másik féltől az egész ingatlant. Ebben az esetben a kiköltöző felet nem terheli a visszafizetés.

Ugyanilyen kitétel a lakás elidegenítése. Ha csak részben, akkor a visszafizetési kötelezettség is arányos. Amennyiben lakáscserére kerül sor, kérhető a visszafizetés ideiglenes felfüggesztése – a CSOK összeg kincstári letétbe helyezésével egyidejűleg – építés esetén három, vásárlásnál pedig egy évre, ami további egy évvel meghosszabbítható.

Akkor is vissza kell fizetni az állami támogatást, ha az ingatlant nem lakhatási célra használják, megterhelik, azon harmadik személynek haszonélvezeti jogot alapítanak vagy átengedik a használatot egy harmadik személynek. Továbbá, ha utóbb kiderült, hogy az igénylő támogatásra való jogosultságát valótlan adatokkal igazolta, vagy az ingatlant elbontják vagy megsemmisül. A természeti katasztrófa okozta megsemmisülésre a visszafizetés nem vonatkozik.


Milyen esetekben gyakorolható méltányosság?


Ha az igénylőt kötelezik a támogatás összegének és annak kamatainak visszafizetésére, kérelmezheti  a tartozása kapcsán méltányosság gyakorlását a következő esetekben és módon. Alap esetekben a lakás fekvése szerinti járási hivatalnál kérheti a támogatás kamatainak, valamint összegének részletekben történő megfizetését.

A különös méltánylást érdemlő helyzetekben a kormányhivatalnál lehet kérni a tartozás kamatainak halasztott megfizetését. A halasztás ideje maximálisan 5 év lehet. Különös méltánylást érdemlő helyzet például a házaspár egyik tagjának halála, vagy ha a vállalt gyermekek közül a testvér azért nem születik meg, mert a szülők egyik tagja időközben megváltozott munkaképességűvé vált és ebből kifolyólag nem vállalták újabb gyermek felnevelését.

Ilyen helyzet még ha a gyermek a várandósság 24. hetét megelőzően halva születik, vagy több vállalt gyermek esetén az elsőszülött gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos. Valamint akkor is lehet különös méltánylást igényelni, ha TB-támogatott művi megtermékenyítésre irányuló kezelésben való részvétel eredménytelen volt, valamelyik igénylő meddő, vagy valamely más egészségügyi okból az anya nem alkalmas gyermekvállalásra.

A fizetési halasztás leteltével, amennyiben a család anyagi helyzete változatlanul ellehetetlenüléssel fenyeget, lehetőség van a tartozás mérséklését vagy annak teljes egészében történő elengedését kérni.

Forrás: Magyar Közlöny

Címkék: