Építkezés / felújítás
Építkezés / felújítás  »  Építkezési tanácsok  »  A burkolatok aljzata

A burkolatok aljzata

Vajda Blandina
A burkolat nemcsak magából a burkolóanyagból áll, hanem egy olyan rendszer, amely szoros összefüggésben van az aljzattal vagy a falfelülettel. A munkálatok megkezdése előtt feltétlenül győződjünk meg róla, hogy a burkolandó felület megfelel-e a burkolóanyag-gyártók és kereskedőik által meghatározott követelményeknek.

Az aljzat rétegei


Az aljzathoz tartozik az aljzatbeton vagy a födémszerkezet és a közbülső rétegek (pl. a különböző szigetelések, úsztatórétegek, az esztrich, az aljzatkiegyenlítő stb.), vagyis mindaz, ami a burkolat alatt található. Az aljzat részének számít a meglévő burkolat is, ha arra egy újabbat fektetnek. A leendő aljzat anyaga és elkészítési technológiája a burkolat anyagától és fektetési módjától függ, de fordítva is igaz: a meglévő aljzat határozza meg a burkolás technológiáját és anyagait.

Az aljzatokkal szemben támasztott követelmények


A burkolatok fektetésekor egyik legnagyobb probléma az aljzatban lévő nedvesség. Ez a páradiffúzió következtében fölfelé törekszik, s ha elér egy kritikus értéket, a gőzzáró burkolat felhólyagosodik, a burkolat megrepedezik, a nedvesség pedig a fugákon keresztül próbál meg távozni. De mivel a fugák területe jóval kisebb, mint a teljes felület, nyomás alá kerül az aljzatban maradt nedvesség. Ezeknek a kellemetlen jelenségeknek az elkerülése érdekében a szabvány szigorúan rögzíti az aljzat megengedett nedvességtartalmát.           

Az esztétikus megjelenés érdekében ügyelni kell az aljzat megengedett egyenetlenségének határértékeire is, amelyet szintén rögzít a szabvány. Ha ezek az értékek meghaladják az előírásokat, az esztrichkészítő köteles a hibát kijavítani.

Az aljzat ellenőrzése


A burkolónak a szabványok szerinti munkához a következő vizsgálatokat kell elvégeznie: az aljzat nedvességtartalmának megállapítása, az egyenetlenség mérése, az aljzat keménységének, repedezettségének, valamint a levegő hőmérsékletének és a relatív páratartalomnak a megállapítása. Szükség van egyéb ellenőrzésekre és vizsgálatokra is. Ellenőrizzük például a dilatációs hézagok meglétét és szakszerű lezárását; ügyeljünk a megfelelő magassági szint kialakítására, igazodva a csatlakozó helyiségekhez; figyeljünk az aljzat tisztaságára és hőmérsékletére; vizsgáljuk meg, hogy padlófűtés esetén megtörtént-e a szabályos felfűtés. Nem tanácsos aljzat-előkészítési és burkolási munkát végezni, ha az aljzat hőmérséklete a 15 °C-ot, a levegőé a 18 °C-ot nem éri el, illetve a levegő relatív páratartalma a 75 %-ot meghaladja.

Címkék: 
KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK